Doktorandská konferencia

 

 1. Teoretické úvahy o práve [elektronický dokument] : zborník z vedeckej konferencie doktorandov a školiteľov Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave : 3.2008. - 4. / editor: Andrea Olšovská ; recenzenti: Pavel Baláž...[et al.]. - [1. vyd.]. - Trnava : Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta, 2009. - 1 CD, [407] s. + 1 brož., 26 s. - Zborník zo 4. vedeckej konferencie doktorandov PF TU. - ISBN 978-80- 8082-255-2.2.
 2. Teoretické úvahy o práve [elektronický dokument] : zborník z vedeckej konferencie doktorandov a školiteľov Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave : 3. 2009. - 5. / editor: Andrea Olšovská ; recenzenti: Helena Barancová...[et al.]. - [1. vyd.]. - Trnava : Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta, 2009. - 1 CD, [340] s. + 1 brož., 24 s. - Zborník z 5. vedeckej konferencie doktorandov PF TU. - ISBN 978-80-8082-256-9.
 3. Teoretické úvahy o práve : zborník [abstraktov] z vedeckej konferencie doktorandov a školiteľov Trnavskej univerzity v Trnave, Právnickej fakulty : 3. 2010. - 6. / [editori: Andrea Olšovská (50%), Tomáš Strémy (50%)]. - [1. vyd.]. - Trnava : Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta, 2010. - 18 s. - ISBN 978-80-8082-408-2.
 4. Teoretické úvahy o práve [elektronický dokument] : zborník [príspevkov] z vedeckej konferencie doktorandov a školiteľov Trnavskej univerzity v Trnave, Právnickej fakulty : 27.3. 2010. - 6. / editori: Andrea Olšovská (50%), Tomáš Strémy (50%) ; recenzenti: Helena Barancová...[et ]. - [1. vyd.]. - Trnava : Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta, 2010. - 1 CD, [332 s.]. - ISBN 978-80-8082-409-9.
 5. Teoretické úvahy o práve [elektronický dokument] : zborník [príspevkov] z vedeckej konferencie doktorandov a školiteľov Trnavskej univerzity v Trnave, Právnickej fakulty : 26.3. 2011. - 7. / editor: Andrea Olšovská ; recenzenti: Helena Barancová...[et al.]. - [1. vyd.]. - Trnava : Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta, - 1 CD, [726 s.]. - ISBN 978-80-8082-467-9.
 6. Teoretické úvahy o práve : zborník [abstraktov] z vedeckej konferencie doktorandov a školiteľov Trnavskej univerzity v Trnave, Právnickej fakulty : 3. 2011. - 7. / [editor: Andrea Olšovská]. - [1. vyd.]. - Trnava : Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta, 2011. - 30 s. - ISBN 978-80-8082-466-2.
 7. Teoretické úvahy o práve [elektronický dokument] : zborník [príspevkov] z vedeckej konferencie doktorandov a školiteľov Trnavskej univerzity v Trnave, Právnickej fakulty : 3. 2012. - 8. / editor: Anton Škreko (50%), Vojtech Vladár (50%) ; recenzenti: Helena Barancová...[et al.]. - [1. vyd.]. - Trnava : Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta, 2012. - 1 CD, [884 s.]. - ISBN 978-80-8082-534-8.
 8. Teoretické úvahy o práve : zborník [abstraktov] z vedeckej konferencie doktorandov a školiteľov Trnavskej univerzity v Trnave, Právnickej fakulty : 3. 2012. - 8. / [editor: Anton Škreko (50%), Vojtech Vladár (50%)] ; [recenzenti: Helena Barancová...[et al.]]. - [1. vyd.]. - Trnava : Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta, 2012. - 64 s. - ISBN 978-80-8082-535-5.
 9. Teoretické úvahy o práve [elektronický dokument] : zborník [príspevkov] z Vedeckej konferencie doktorandov a školiteľov Trnavskej univerzity v Trnave, Právnickej fakulty : 3. 2013[!]. - 9. / editor: Anton Škreko (50%), Vojtech Vladár (50%) ; recenzenti: Pavel Baláž ...[et al.]. - [1. vyd.]. - Trnava : Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta, 2013. - 1 CD, [835 s.]. - Dátum konferencie: 16.3.2013. - ISBN 978- 80-8082-745-8.
 10. Teoretické úvahy o práve : zborník [abstraktov] z vedeckej konferencie doktorandov a školiteľov Trnavskej univerzity v Trnave, Právnickej fakulty : 3. 2013[!]. - 9 / [editor: Anton Škreko (50%), Vojtech Vladár (50%)] ; [recenzenti: Pavel Baláž ...[et al.]]. - [1. vyd.]. - Trnava : Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta, 2013. - 66 s. - Dátum konferencie: 16.3.2013. - ISBN 978-80-8082-746-5.
 11. Teoretické úvahy o práve : zborník [abstraktov] z Vedeckej konferencie doktorandov a školiteľov Trnavskej univerzity v Trnave, Právnickej fakulty 3. 2014. - 10 / [editori: Anton Škreko(50%), Vojtech Vladár(50%)] ; [recenzenti: Pavel Baláž ... [et al.]]. - [1. vyd.]. - Trnava : Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta, 2014. - 61 s. - ISBN 978-80-8082-818-9.
 12. Teoretické úvahy o práve [elektronický dokument] : zborník [príspevkov] z Vedeckej konferencie doktorandov a školiteľov Trnavskej univerzity v Trnave, Právnickej fakulty 3. 2014. - 10. / editor: Anton Škreko(50%), Vojtech Vladár(50%) ; recenzenti: Pavel Baláž, Helena Barancová ... [et al.]. - [1. vyd.]. - Trnava : Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta, 2014. - 1 CD, [724 s.]. - ISBN 978-80-8082-819-6.
 13. Teoretické úvahy o práve : zborník [abstraktov] z Vedeckej konferencie doktorandov a školiteľov 2015. - 11 / [editori: Anton Škreko(50%), Vojtech Vladár(50%)] ; [recenzenti: Peter Mosný ... [et al.]]. - [1. vyd.]. - Trnava : Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta, 2015. - 39 s. - ISBN 978-80-8082-930- 8.
 14. Teoretické úvahy o práve [elektronický dokument] : zborník [príspevkov] z Vedeckej konferencie doktorandov a školiteľov Trnavskej univerzity v Trnave, Právnickej fakulty 3. 2015. - 11 / editor: Anton Škreko(50%), Vojtech Vladár(50%) ; recenzenti: Peter Mosný, Ivan Šimovček ... [et al.]. - [1. vyd.]. - Trnava : Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta, 2015. - 1 CD, [442 s.]. - ISBN 978-80-8082-931-5.
 15. Teoretické úvahy o práve [elektronický dokument] : zborník [príspevkov] z Vedeckej konferencie doktorandov a školiteľov Trnavskej univerzity v Trnave, Právnickej fakulty 4. 2016. - 12 / editor: Eduard Korpáš (50%), Daniela Hlobíková (50%) ; recenzenti: Helena Barancová, Ivan Šimovček ... [et al.]. - [1. vyd.]. - Trnava : Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta, 2016. - 1 CD, [511 s.]. - ISBN 978-80- 8082-972-8.
 16. Teoretické úvahy o práve : zborník [abstraktov] z Vedeckej konferencie doktorandov a školiteľov Trnavskej univerzity v Trnave, Právnickej fakulty 4. 2016. - 12 / [editori: Eduard Korpáš (50%), Daniela Hlobíková (50%)] ; [recenzenti: Helena Barancová, Ivan Šimovček ... [et al.]]. - [1. vyd.]. - Trnava : Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta, 2016. - 42 s. - ISBN 978-80-8082-971-1.
 17. Teoretické úvahy o práve : zborník [abstraktov] z Vedeckej konferencie doktorandov a školiteľov Trnavskej univerzity v Trnave, Právnickej fakulty marec 2017. - 13 / editori: Andrea Olšovská (50%), Marek Maslák (50%) ; recenzenti: Peter Mosný, Marek Šmid ... [et al.]. - [1. vyd.]. - Trnava : Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta, 2017. - 59 s. - ISBN 978-80-568-0056-0.
 18. Teoretické úvahy o práve [elektronický dokument] : zborník [príspevkov] z Vedeckej konferencie doktorandov a školiteľov Trnavskej univerzity v Trnave, Právnickej fakulty marec 2017. - 13 / editori: Andrea Olšovská (50%), Marek Maslák (50%) ; recenzenti: Peter Mosný, Marek Šmid ... [et al.]. - [1. vyd.]. - Trnava : Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta, 2017. - 1 CD, [658 s.]. - ISBN 978-80-568-0055-3.
 19. Teoretické úvahy o práve [elektronický dokument] : zborník [príspevkov] z Vedeckej konferencie doktorandov a školiteľov Trnavskej univerzity v Trnave, Právnickej fakulty marec 2018. - 14 / editori: Andrea Olšovská ; recenzenti: Helena Barancová, Karel Eliáš ... [et al.]. - [1. vyd.]. - Trnava : Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta, 2018. - 1 CD, [459 s.]. - ISBN 978-80-568-0146-8.
 20. Teoretické úvahy o práve : zborník [abstraktov] z Vedeckej konferencie doktorandov a školiteľov Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave, marec 2018. - 14 / [editori: Andrea Olšovská]. - [1. vyd.]. - Trnava : Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta, 2018. - 42 s. - ISBN 978-80-568-0145-1.
 21. Teoretické úvahy o práve [elektronický dokument] : zborník [príspevkov] z Vedeckej konferencie doktorandov a školiteľov Trnavskej univerzity v Trnave, Právnickej fakulty marec 2019. - 15 / editori: Andrea Olšovská ; recenzenti: Helena Barancová, Lucia Berdisová ... [et al.]. - [1. vyd.]. - Trnava : Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta, 2019. - 1 CD, [443 s.]. - ISBN 978-80-568-0387-5.
 22. Teoretické úvahy o práve : zborník [abstraktov] z Vedeckej konferencie doktorandov a školiteľov Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave marec 2019. - 15 / editorka: Andrea Olšovská ; recenzenti: Helena Barancová, Lucia Berdisová ... [et al.]. - [1. vyd.]. - Trnava : Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta, 2019. - 40 s. - ISBN 978-80-568-0386-8.
 23. Teoretické úvahy o práve [elektronický dokument] : zborník [príspevkov] z Vedeckej konferencie doktorandov a školiteľov Trnavskej univerzity v Trnave, Právnickej fakulty marec 2020. - 16 / editori: Marianna Novotná (50%), Andrea Olšovská (50%) ; recenzenti: Helena Barancová, Ivan Šimovček ... [et al.]. - [1. vyd.]. - Trnava : Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta, 2020. - 1 CD, [281 s.]. - ISBN 978- 80-568-0282-3.
 24. Teoretické úvahy o práve [online] : zborník [príspevkov] z Vedeckej konferencie doktorandov a školiteľov Trnavskej univerzity v Trnave, Právnickej fakulty 20. marec 2021. - 17 / zostavila: Andrea Olšovská. - vyd. - Trnava : Trnavská univerzita v Trnave, 2021. - [243 s.]. - ISBN 978-80-568-0411-7.
 25. Teoretické úvahy o práve : zborník [príspevkov] z Vedeckej konferencie doktorandov a školiteľov Trnavskej univerzity v Trnave, Právnickej fakulty 26. marec 2022. - 18 / editori: Andrea Olšovská, Marianna Novotná - vyd. - Trnava : Trnavská univerzita v Trnave, 2022. - [279 s.]. - ISBN 978-80-568-0548-0. (Na stiahnutie)
 26. Teoretické úvahy o práve : zborník [príspevkov] z Vedeckej konferencie doktorandov a školiteľov Trnavskej univerzity v Trnave, Právnickej fakulty 31. marec 2023. - 19 / editorka: Zuzana Adamová - vyd. - Trnava : Trnavská univerzita v Trnave, 2023. - [348 s.]. - ISBN 978-80-568-0628-9. (Na stiahnutie)