Monografie

"Vážené čitateľky, vážení čitatelia, v tejto sekcii nájdete monografie, tematicky zamerané publikácie našej fakulty."

INTERNET A TRESTNÉ ČINY EXTRÉMIZMU

Ivan Smieško

Verejná správa. Základné práva a slobody

Kolektív

VEREJNÁ SPRÁVA A PRÁVO NA PRIAZNIVÉ ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Michal Maslen

PRÁVO NA INFORMÁCIE

Dobrovodský Róbert, Košičiarová Soňa

Pravna uprava starostlivosti o vody v Slovenskej republike

Michal Maslen

NA OKRAJI KRAJNEJ NÚDZE

Marek Káčer

O prepisovaní zákonov počas ich aplikácie

PREČO ZOTRVAŤ PRI ROZHODNUTOM

Marek Káčer

Teória záväznosti precedentu

NOVÉ TECHNOLÓGIE V PRACOVNOM PRÁVE A OCHRANA ZAMESTNANCA

(MOŽNOSTI A RIZIKÁ)

Helena Barancová

Formálno-právna stránka zriadenia úkonov posledného poriadku na Slovensku do roku 1950

Adriana Švecová