Monografie doktorandov

Litera Scripta manet: Edícia malých monografií doktorandov Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave

Neoprávnené nakladanie s odpadmi – trestnoprávne aspekty

Dominika Kučerová

Dejiny právnej úpravy rozvodov na území Slovenska

Ingrid Lanczová

Poškodený v predsúdnom konaní

Kristína Jurišová

Duševné vlastníctvo a právo na prístup

Richard Bednárik

OCHRANA SÚKROMIA A OSOBNÝCH ÚDAJOV ZAMESTNANCA

Katarína Siskovičová