Monografie doktorandov

Litera Scripta manet: Edícia malých monografií doktorandov Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave

Duševné vlastníctvo a právo na prístup

Richard Bednárik

OCHRANA SÚKROMIA A OSOBNÝCH ÚDAJOV ZAMESTNANCA

Katarína Siskovičová