Otvorené zdroje

NOVÉ TECHNOLÓGIE, INTERNET A DUŠEVNÉ VLASTNÍCTVO

Zuzana Adamová (ed.)

NOVÉ TECHNOLÓGIE, INTERNET A DUŠEVNÉ VLASTNÍCTVO 2

Zuzana Adamová (ed.)