Otvorené zdroje

Otvorené zdroje sú monografie, učebnice, články, vzdelávacie materiály a iné zdroje, ktoré sú určené na opätovné použitie. Tieto zdroje môžte opakovane používať v závislosti od licencie, ktorá je uvedená pri každom diele osobitne (napr. dielo preložiť, vydať, šíriť online a pod.). Právnická fakulta TU ako Legal Affiliate pre Creative Commons podporuje využitie licencií Creative Commons, a tým prispieva k podpore otvorenej vedy (open access) a využívaniu otvorených vzdelávacích zdrojov (Open Educational Resources) na Slovensku.
Bližšie informácie o licenciách Creative Commons: https://sk.creativecommons.org/
Bližšie informácie o otvorenom vzdelávaní na Slovensku a ďalšie otvorené vzdelávacie zdroje: www.otvorenevzdelavanie.sk

NOVÉ TECHNOLÓGIE, INTERNET A DUŠEVNÉ VLASTNÍCTVO 4

Zuzana Adamová (ed.)

ZÁSADY EURÓPSKEHO SÚKROMNÉHO PRÁVA V APLIKAČNEJ PRAXI SPOTREBITEĽSKÝ KÓDEX: ÁNO ČI NIE?

Marianna Novotná (ed.)

ZÁSADY EURÓPSKEHO SÚKROMNÉHO PRÁVA SÚBOR INTERPRETAČNÝCH A APLIKAČNÝCH NÁSTROJOV

Katarína Gešková, Marianna Novotná a kol.

NOVÉ TECHNOLÓGIE, INTERNET A DUŠEVNÉ VLASTNÍCTVO 3

Zuzana Adamová (ed.)

Otvorené vzdelávanie. Otvorené vzdelávacie zdroje a otvorený prístup k výsledkom vedy a výskumu na Slovensku a v zahraničí.

Adamová, Z. - Bednárik, R.

Právo duševného vlastníctva – vybrané otázky.

Adamová, Z.

NOVÉ TECHNOLÓGIE, INTERNET A DUŠEVNÉ VLASTNÍCTVO

Zuzana Adamová (ed.)

NOVÉ TECHNOLÓGIE, INTERNET A DUŠEVNÉ VLASTNÍCTVO 2

Zuzana Adamová (ed.)