Príspevky

"V tejto sekcii ponúkame príspevky našich zamestnancov a zamestnankýň, ktoré boli publikované v rôznych časopisoch, sú časťou kolektívnych publikácií či zborníkov."

SOCIÁLNA PREVENCIA 02 - 2021

JUDr. Róbert Dobrovodský, PhD., LL.M.

Článok 25

SOCIÁLNA PREVENCIA 01 - 2021

JUDr. Róbert Dobrovodský, PhD., LL.M.

Článok 24

SOCIÁLNA PREVENCIA 01 - 2019

JUDr. Róbert Dobrovodský, PhD., LL.M.

Článok 23

SOCIÁLNA PREVENCIA 02 - 2018

JUDr. Róbert Dobrovodský, PhD., LL.M.

Článok 22

SOCIÁLNA PREVENCIA 01 - 2018

JUDr. Róbert Dobrovodský, PhD., LL.M.

Článok 17

SOCIÁLNA PREVENCIA 01 - 2017

JUDr. Róbert Dobrovodský, PhD., LL.M.

Článok 5

SOCIÁLNA PREVENCIA 02 - 2016

JUDr. Róbert Dobrovodský, PhD., LL.M.

Článok 8, 30

SOCIÁLNA PREVENCIA 01 - 2016

JUDr. Róbert Dobrovodský, PhD., LL.M.

Článok 4