Trnavské právnické dni

Ročník 2018

"Na nové výzvy, ktoré stáli a stoja pred európskym kontinentom, realita nášho života napokon pretransformovala na novú vlnu krízy právnosti štátov, a to nielen v strednej a východnej Európe. Modality týchto premien demokratického právneho štátu viditeľné aj voľným okom v zastupiteľských orgánoch či vo verejnej diskusii sa v každom štáte a v každom právnom odvetví manifestujú inak. Trnavské právnické dni, konané v dňoch 20.9.-21.9.2018 v Trnave na tému Právny štát – medzi vedou a umením, mali ambíciu ponúknuť platformu na diskusiu o týchto manifestáciách, a to aj so znovuotvorením otázky o povahe právneho štátu ako takého – o vedeckej exaktnosti jeho parametrov a o jeho „príbehovosti" či iných formách umeleckosti."

Program

PRÁVNY ŠTÁT – MEDZI VEDOU A UMENÍM

PRÁVNE ASPEKTY ZRIADENIA RÍMSKEJ RÍŠE A KATOLÍCKEJ CIRKVI

Na nové výzvy, ktoré stáli a stoja pred európskym kontinentom, realita nášho života napokon pretransformovala na novú vlnu krízy právnosti štátov, a to nielen v strednej a východnej Európe. Modality týchto premien demokratického právneho štátu viditeľné aj voľným okom v zastupiteľských orgánoch či vo verejnej diskusii sa v každom štáte a v každom právnom odvetví manifestujú inak. Trnavské právnické dni, konané v dňoch 20.9.-21.9.2018 v Trnave na tému Právny štát – medzi vedou a umením, mali ambíciu ponúknuť platformu na diskusiu o týchto manifestáciách, a to aj so znovuotvorením otázky o povahe právneho štátu ako takého – o vedeckej exaktnosti jeho parametrov a o jeho „príbehovosti" či iných formách umeleckosti.

Ročník

2018

2016

2014

2012

2010

PRÁVNY ŠTÁT – MEDZI VEDOU A UMENÍM

VÝVOJ, AKTUÁLNE VÝZVY A RULE OF LAW MEDZINÁRODNÉHO PRÁVA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Na nové výzvy, ktoré stáli a stoja pred európskym kontinentom, realita nášho života napokon pretransformovala na novú vlnu krízy právnosti štátov, a to nielen v strednej a východnej Európe. Modality týchto premien demokratického právneho štátu viditeľné aj voľným okom v zastupiteľských orgánoch či vo verejnej diskusii sa v každom štáte a v každom právnom odvetví manifestujú inak. Trnavské právnické dni, konané v dňoch 20.9.-21.9.2018 v Trnave na tému Právny štát – medzi vedou a umením, mali ambíciu ponúknuť platformu na diskusiu o týchto manifestáciách, a to aj so znovuotvorením otázky o povahe právneho štátu ako takého – o vedeckej exaktnosti jeho parametrov a o jeho „príbehovosti" či iných formách umeleckosti.

TRESTNOPRÁVNE SÚVISLOSTI OCHRANY ŽIVOTA A ZDRAVIA

The protection of Life and Healthunder the Criminal Law - Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie - september 2018