Trnavské právnické dni

Ročník 2022

"V dňoch 29. – 30. septembra 2022 sa na pôde Právnickej fakulty TU v Trnave v hybridnej forme konal medzinárodný vedecký kongres Trnavské právnické dni pod názvom Reformy v práve, justícii a verejnej správe. V spolupráci so zahraničnými aj slovenskými vedecko-vzdelávacími inštitúciami sa stal priestorom pre transfer vedeckých poznatkov a inšpiráciou pre ďalšie skúmanie v oblasti, ktorá sa javí byť nielen pre slovenskú spoločnosť v súčasnosti kľúčovou. Výsledky vedeckej práce v podobe publikačných výstupov na tomto mieste ponúkame širokej odbornej verejnosti."

Program

Prieniky pracovného práva do iných odvetví súkromného práva (a vice versa)

Viktor Križan - Andrea Olšovská (eds.)

 
Zborník je výstupom z medzinárodného vedeckého kongresu Trnavské právnické dni „REFORMY V PRÁVE, JUSTÍCII A VEREJNEJ SPRÁVE“, konaného v dňoch 29. až 30. septembra 2022 v Trnave

ZÁUJMOVÁ KORPORÁCIA A VEREJNÝ ZÁUJEM INTEREST CORPORATION AND PUBLIC INTEREST

Soňa Košičiarová (ed.)

 
Zborník je výstupom z medzinárodného vedeckého kongresu Trnavské právnické dni „REFORMY V PRÁVE, JUSTÍCII A VEREJNEJ SPRÁVE“, konaného v dňoch 29. až 30. septembra 2022 v Trnave

Možné zmeny v oblasti ochrany slobôd prostriedkami trestného práva

Eva Szabová, Karin Vrtíková, Ivana Mokrá (eds.)

 
Zborník je výstupom z medzinárodného vedeckého kongresu Trnavské právnické dni „REFORMY V PRÁVE, JUSTÍCII A VEREJNEJ SPRÁVE“, konaného v dňoch 29. až 30. septembra 2022 v Trnave

Právno-historické trendy a výhľady VII.

Adriana Švecová, Ingrid Lanczová, Adrián Gajarský (eds.)

 
Zborník je výstupom z medzinárodného vedeckého kongresu Trnavské právnické dni „REFORMY V PRÁVE, JUSTÍCII A VEREJNEJ SPRÁVE“, konaného v dňoch 29. až 30. septembra 2022 v Trnave