Časopis Corpus Delicti

"Redakčná rada časopisu Corpus Delicti, zložená zo študentov a pedagógov Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave a externých spolupracovníkov, pod záštitou ELSA Trnava, vydáva dva krát do roka odborný študentský časopis Corpus Delicti.
Časopis, okrem aktuálneho diania na Právnickej fakulte, prináša svojim čitateľom zmeny v legislatívnej oblasti a ponúka pre študentov práva a pedagógov priestor na publikovanie príspevkov z rôznych právnych oblastí.
Corpus Delicti bol obnovený v roku 2011, pričom každým rokom prichádza s novým vylepšeným obsahom a dizajnom."

Corpus Delicti

číslo 2/2022

Corpus Delicti

číslo 1/2022

Corpus Delicti

číslo 2/2021

Corpus Delicti

číslo 1/2021

Corpus Delicti

číslo 2/2020

Corpus Delicti

číslo 1/2020

Corpus Delicti

číslo 2/2019

Corpus Delicti

číslo 1/2019

Corpus Delicti

číslo 2/2018

Corpus Delicti

číslo 1/2018

Corpus Delicti

číslo 2/2017

Corpus Delicti

číslo 2/2016

Corpus Delicti

číslo 1/2016

Corpus Delicti

číslo 2/2015

Corpus Delicti

číslo 1/2015

Corpus Delicti

číslo 1/2014

Corpus Delicti

číslo 2/2014

Corpus Delicti

číslo 6/2013

Corpus Delicti

číslo 5/2013

Corpus Delicti

číslo 2/2011

Corpus Delicti

číslo 1/2011