Učebnice

Správne právo hmotné - Všeobecná časť - Prípadové štúdie

Soňa Košičiarová a kolektív

Správne právo hmotné

Soňa Košičiarová a kolektív

Úvod do štúdia medzinárodného práva súkromného a procesného

Kristián Csach, Ľubica Gregová Širicová, Elena Júdová