Učebnice

Pramene práva v Československu v období ľudovej demokracie 1948-1960

Miriam Laclavíková, Ingrid Lanczová

Predsúdne konanie - prípadové štúdie

Ján Šanta

Právo sociálneho zabezpečenia v skratke

Viktor Križan

VYBRANÉ PROBLÉMY KÁNONICKÉHO MANŽELSKÉHO PRÁVA

Stanislav Přibyl

Kapitoly z dejín formovania moderného dedičského práva na Slovensku

Adriana Švecová

Správne právo hmotné - Všeobecná časť - Prípadové štúdie

Soňa Košičiarová a kolektív

Správne právo hmotné

Soňa Košičiarová a kolektív

Úvod do štúdia medzinárodného práva súkromného a procesného

Kristián Csach, Ľubica Gregová Širicová, Elena Júdová

Ľudské práva, kultúra a náboženstvo

Michaela Moravčíková

KONFESNÉ PRÁVO V SLOVENSKEJ REPUBLIKE - Vybrané kapitoly z histórie a súčasnosť

Margita Čeplíková