Ročenka

Ročenka Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave

 

ACTA UNIVERSITATIS TYRNAVIENSIS IURIDICA

 

Acta Universitatis Tyrnaviensis – Iuridica je vedeckou ročenkou Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave a ako domáci, recenzovaný, vedecký zborník je primárne určená všetkým vedeckým pracovníkom a pedagógom, pôsobiacim vo vysokoškolskom právnickom vzdelávaní v Trnave, vrátane doktorandov (prípadne študentov nižších stupňov štúdia). Zborník predstavuje interdisciplinárny pohľad na rozličné právnické témy, týkajúce sa hodnôt v práve i aktuálnych právnych problémov a kontroverzií, ktoré variujú v publikovaných autorských príspevkoch.

Kľúčové slová: právo, právna veda, teória práva, trestné právo, občianske právo, dejiny práva, právo životného prostredia, medzinárodné právo verejné a súkromné, európske právo.

Acta Universitatis Tyrnaviensis - Iuridica

2022

DOI: https://doi.org/10.31262/978-80-568-0529-9/2022

Acta Universitatis Tyrnaviensis - Iuridica

2021

DOI: https://doi.org/10.31262/978-80-568-0422-3/2021

Acta Universitatis Tyrnaviensis - Iuridica

2020

DOI: https://doi.org/10.31262/978-80-568-0299-1/2020

Acta Universitatis Tyrnaviensis - Iuridica

2019

Acta Universitatis Tyrnaviensis - Iuridica

2018

Acta Universitatis Tyrnaviensis - Iuridica

2012

Acta Universitatis Tyrnaviensis - Iuridica

2011

Acta Universitatis Tyrnaviensis - Iuridica

2010

Acta Universitatis Tyrnaviensis - Iuridica

2009

Acta Universitatis Tyrnaviensis - Iuridica

2008

Acta Universitatis Tyrnaviensis - Iuridica

2007

Acta Universitatis Tyrnaviensis - Iuridica

2006

Acta Universitatis Tyrnaviensis - Iuridica

2005

Acta Universitatis Tyrnaviensis - Iuridica

2002-2003