Pocty

"Naša fakulta si cení a váži prácu profesoriek a profesorov, a preto ich najbližšie kolegyne a kolegovia z rôznych pracovísk pripravili pocty pri príležitosti ich významných jubileí."

CONSTANS ET PERPETUA VOLUNTAS

POCTA PETROVI BLAHOVI K 75. NARODENINÁM

IUS ROMANUM SCHOLA SAPIENTIAE

Pocta Petrovi Blahovi k 70. narodeninám

Labor ipse voluptas

Pocta PROF. JUDR. HELENE BARANCOVEJ, DRSC.

De arte boni et aequi

Pocta k životnému jubileu Alexandry Krskovej

Exemplo ducti

Pocta k životnému jubileu Jozefa Prusáka

LIBER AMICORUM JÁN LAZAR

Pocta profesorovi Jánovi Lazarovi k 80. narodeninám

Psychológ medzi právnikmi

Pocta profesorovi Gustávovi Dianiškovi k 75. narodeninám

Quid leges sine moribus?

(Metamorfózy vývoja štátua práva v dejinách)

Medzinárodná online vedecká konferencia venovaná životnému jubileu prof. JUDr. Dr. h. c. Petra Mosného, CSc.