Pocty

"Naša fakulta si cení a váži prácu profesoriek a profesorov, a preto ich najbližšie kolegyne a kolegovia z rôznych pracovísk pripravili pocty pri príležitosti ich významných jubileí."

Laudatio Alexandrovi Škrinárovi

Pocta JUDr. Alexandrovi Škrinárovi, CSc.

PERPAUCA TERRENA BLANDE HONORI DEDICATA

POCTA PETROVI BLAHOVI K NEDOŽITÝM 80. NARODENINÁM

CONSILIO ET INDUSTRIA

Pocta prof. PhDr. Gustávovi Dianiškovi, CSc.

SINE AMICITIA VITAM EST NULLAM

PRO MEMORIA PROF. ZDEŇKY GREGOROVEJ

OPUS LAUDAT ARTIFICEM

Pocta prof. JUDr. Helene Barancovej, DrSc.

FONTES IURIS

POCTA PROF. JUDR. JOZEFOVI PRUSÁKOVI, CSC

Ethica et aequitas in iure

Pocta prof. JUDr. Alexandre Krskovej, CSc

CONSTANS ET PERPETUA VOLUNTAS

POCTA PETROVI BLAHOVI K 75. NARODENINÁM

IUS ROMANUM SCHOLA SAPIENTIAE

Pocta Petrovi Blahovi k 70. narodeninám

Labor ipse voluptas

Pocta PROF. JUDR. HELENE BARANCOVEJ, DRSC.

De arte boni et aequi

Pocta k životnému jubileu Alexandry Krskovej

Exemplo ducti

Pocta k životnému jubileu Jozefa Prusáka

LIBER AMICORUM JÁN LAZAR

Pocta profesorovi Jánovi Lazarovi k 80. narodeninám

Psychológ medzi právnikmi

Pocta profesorovi Gustávovi Dianiškovi k 75. narodeninám

Quid leges sine moribus?

(Metamorfózy vývoja štátua práva v dejinách)

Medzinárodná online vedecká konferencia venovaná životnému jubileu prof. JUDr. Dr. h. c. Petra Mosného, CSc.