Komentáre

KOMENTÁR K VYHLÁŠKE, KTOROU SA VYKONÁVAJÚ NIEKTORÉ USTANOVENIA ZÁKONA O SPOTREBITEĽSKOM ROZHODCOVSKOM KONANÍ

Marek Maslák