Trnavské právnické dni

Ročník 2018

"Na nové výzvy, ktoré stáli a stoja pred európskym kontinentom, realita nášho života napokon pretransformovala na novú vlnu krízy právnosti štátov, a to nielen v strednej a východnej Európe. Modality týchto premien demokratického právneho štátu viditeľné aj voľným okom v zastupiteľských orgánoch či vo verejnej diskusii sa v každom štáte a v každom právnom odvetví manifestujú inak. Trnavské právnické dni, konané v dňoch 20.9.-21.9.2018 v Trnave na tému Právny štát – medzi vedou a umením, mali ambíciu ponúknuť platformu na diskusiu o týchto manifestáciách, a to aj so znovuotvorením otázky o povahe právneho štátu ako takého – o vedeckej exaktnosti jeho parametrov a o jeho „príbehovosti" či iných formách umeleckosti."

Program

PRÁVNY ŠTÁT – MEDZI VEDOU A UMENÍM

PRÁVNE ASPEKTY ZRIADENIA RÍMSKEJ RÍŠE A KATOLÍCKEJ CIRKVI

Na nové výzvy, ktoré stáli a stoja pred európskym kontinentom, realita nášho života napokon pretransformovala na novú vlnu krízy právnosti štátov, a to nielen v strednej a východnej Európe. Modality týchto premien demokratického právneho štátu viditeľné aj voľným okom v zastupiteľských orgánoch či vo verejnej diskusii sa v každom štáte a v každom právnom odvetví manifestujú inak. Trnavské právnické dni, konané v dňoch 20.9.-21.9.2018 v Trnave na tému Právny štát – medzi vedou a umením, mali ambíciu ponúknuť platformu na diskusiu o týchto manifestáciách, a to aj so znovuotvorením otázky o povahe právneho štátu ako takého – o vedeckej exaktnosti jeho parametrov a o jeho „príbehovosti" či iných formách umeleckosti.

PRÁVNY ŠTÁT – MEDZI VEDOU A UMENÍM

VÝVOJ, AKTUÁLNE VÝZVY A RULE OF LAW MEDZINÁRODNÉHO PRÁVA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Na nové výzvy, ktoré stáli a stoja pred európskym kontinentom, realita nášho života napokon pretransformovala na novú vlnu krízy právnosti štátov, a to nielen v strednej a východnej Európe. Modality týchto premien demokratického právneho štátu viditeľné aj voľným okom v zastupiteľských orgánoch či vo verejnej diskusii sa v každom štáte a v každom právnom odvetví manifestujú inak. Trnavské právnické dni, konané v dňoch 20.9.-21.9.2018 v Trnave na tému Právny štát – medzi vedou a umením, mali ambíciu ponúknuť platformu na diskusiu o týchto manifestáciách, a to aj so znovuotvorením otázky o povahe právneho štátu ako takého – o vedeckej exaktnosti jeho parametrov a o jeho „príbehovosti" či iných formách umeleckosti.

TRESTNOPRÁVNE SÚVISLOSTI OCHRANY ŽIVOTA A ZDRAVIA

The protection of Life and Healthunder the Criminal Law - Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie - september 2018

PRÁVNY ŠTÁT – MEDZI VEDOU A UMENÍM

PRINCÍP LEGALITY V MATERIÁLNOM PRÁVNOM ŠTÁTE - LEGALITY IN MATERIAL RECHTSSTAAT

Na nové výzvy, ktoré stáli a stoja pred európskym kontinentom, realita nášho života napokon pretransformovala na novú vlnu krízy právnosti štátov, a to nielen v strednej a východnej Európe. Modality týchto premien demokratického právneho štátu viditeľné aj voľným okom v zastupiteľských orgánoch či vo verejnej diskusii sa v každom štáte a v každom právnom odvetví manifestujú inak. Trnavské právnické dni, konané v dňoch 20.9.-21.9.2018 v Trnave na tému Právny štát – medzi vedou a umením, mali ambíciu ponúknuť platformu na diskusiu o týchto manifestáciách, a to aj so znovuotvorením otázky o povahe právneho štátu ako takého – o vedeckej exaktnosti jeho parametrov a o jeho „príbehovosti" či iných formách umeleckosti.

PRÁVNY ŠTÁT – MEDZI VEDOU A UMENÍM

OБЩЕСТВО И ПРАВО/ SOCIETY AND LAW.

Zborník z ruskojazyčnej sekcie „OБЩЕСТВО И ПРАВО/Society and Law" ako súčasti medzinárodného vedeckého kongresu Trnavské právnické dni: Právny štát – medzi vedou a umením, 20. – 21. septembra 2018. Trnava : Právnická fakulta TU v Trnave, 2018. Bratislava : Wolters Kluwer, 2018. 111 s. ISBN 978-80-8168-988-8.

PRÁVNY ŠTÁT – MEDZI VEDOU A UMENÍM

VZŤAHY ŠTÁTU A CIRKVÍ A NÁBOŽENSKÉ MENŠINY / STATE-CHURCH RELATIONS AND RELIGIOUS MINORITIES

Publikácia je výstupom zo sekcie „Vzťahy štátu a cirkví a náboženské menšiny" ako súčasti medzinárodného vedeckého kongresu Trnavské právnické dni „Právny štát – medzi vedou a umením", ktorý sa konal 20. až 21. septembra 2018 v Trnave. MORAVČÍKOVÁ, M. (ed.) 2018. Vzťahy štátu a cirkví a náboženské menšiny: Zborník zo sekcie „Vzťahy štátu a cirkví a náboženské menšiny" medzinárodného vedeckého kongresu Trnavské právnické dni, ktorý sa konal 20. – 21. septembra 2018. Trnava : Právnická fakulta TU v Trnave, 2018. Bratislava : Wolters Kluwer, 2018. 99 s. ISBN 978-80-8168-989-5

PRÁVNY ŠTÁT – MEDZI VEDOU A UMENÍM

LEGITÍMNE OČAKÁVANIA, TRANSPARENTNOSŤ VEREJNEJ SPRÁVY A ZNEUŽÍVANIE PRÁV V APLIKAČNEJ PRAXI V PRÁVNOM ŠTÁTE

Zborník je výstupom z medzinárodnej vedeckej konferencie Trnavské právnické dni „Právny štát – medzi vedou a umením: Legitímne očakávania, transparentnosť verejnej správy a zneužívanie práv v aplikačnej praxi v právnom štáte“, konanej v dňoch 20. až 21. septembra 2018 v Trnave.

Miriam Laclavíková – Peter Vyšný (eds.)

Právno-historické trendy a výhľady IV. (periodicky vydávaný zborník s príspevkami z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej v dňoch 20. – 21. septembra 2018 v Trnave pod názvom Štát a právo v prevratových súkoliach času uskutočnenej v rámci medzinárodného vedeckého kongresu Trnavské právnické dni 2018 „Právny štát – medzi vedou a umením“).